CƠ QUAN

KHẢO SÁT HBsAg

KHẢO SÁT AntiHBs

 

n

HBsAg(+)

TỈ LỆ %

TỊ SỐ p

n

AntiHBs(+)

TỈ LỆ %

TRỊ SỐ p

27.CTY VHTH Q11

94

16

17,02

 

 

 

 

 

                 

28.CTY vàng bạc đá quý

67

6

8,95

 

 

 

 

 

29.Cục thuế TP

314

11

3,5

 

314

85

37,07

 

30.Saigon  CTNH

224

16

7,14

 

 

 

 

 

31.Báo NLÐ

113

10

8,84

 

113

41

36,28

 

32.CTY TTÐ

610

78

12,78

 

 

 

 

 

33.CTY ÐL II

323

30

9,28

 

323

79

24,45

 

34.CTY Kolon

33

1

3,03

 

33

11

33,33

 

35.Y 3 TTÐT

65

7

10,76

 

65

16

24,61

 

36.BFC

40

1

2,50

 

 

 

 

 

37.Ðài  P T Vĩnh  Long

217

24

11,05

 

 

 

 

 

38.Kasati

50

4

8,00

 

 

 

 

 

39.UBND Vũng Liêm

215

32

14,88

 

 

 

 

 

40.Báo TTrẻ

376

24

6,38

 

 

 

 

 

41.Ðại học KT

102

7

6,86

 

 

 

 

 

42.Vietcombank

381

29

7,61

 

 

 

 

 

43.Chùa Phước Hòa

30

2

6,66

 

 

 

 

 

                

 

   Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh


Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh