CƠ QUAN

KHẢO SÁT HBsAg

KHẢO SÁT AntiHBs

 

n

HBsAg(+)

TỈ LỆ %

TỊ SỐ p

n

AntiHBs(+)

TỈ LỆ %

TRỊ SỐ p

44.VSPD_LA

1038

89

8,50

 

 

 

 

 

45.UBND Q10

53

3

5,66

 

50

24

48,00

 

46.Nhà in TN

109

8

7,3

 

 

 

 

 

47.Quận uỷ Q3

29

1

3,44

 

 

 

 

 

48.Mì Vifon

1085

114

10,5

 

 

 

 

 

48.Quận ủy Q10

48

7

14,58

 

41

23

56,09

 

49.Thành đoàn

275

22

8,00

 

 

 

 

 

50.Cocacola

176

17

7,23

 

 

 

 

 

51.Các CTNN

641

71

11,07

 

 

 

 

 

52.Trường Nkhuyến

235

17

7,23

 

72

28

38,88

 

53ÐL Sông Bé.

131

12

9,16

 

 

 

 

 

54.Nhà trẻ Mầm non 4

276

12

4,34

 

 

 

 

 

55.CTY XNK RQ Nhà Bè

111

20

18,01

 

 

 

 

 

56.CTY Thủy lợi TÐ

117

16

13,67

 

 

 

 

 

57.Trường Từ Ðức

390

37

9,48

 

 

 

 

 

58.Ðiện lực Ða Nhim

152

20

13,15

 

152

73

48,02

 

CỘNG

66236

10802

16,30

 

21532

5884

27,32

 

 

                

 

   Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh


Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh