KHẢO SÁT ANTIHBs(+) THEO NHÓM TUỔI VÀ PHÁI TÍNH

 

NHÓM TUỔI

NAM

NỬ

 

n

AntiHBs(+)

Tỉ lệ %

trị số p

n

AntiHBs(+)

Tỉ lệ %

trị số p

<=9

1747

193

11,04

<0.01

1377

180

13,07

<0.01

10--19

1864

413

22,15

 

1535

367

23,90

 

20---29

2666

781

29,29

 

2147

638

29,71

 

30--39

3274

1012

30,91

 

2572

832

32,34

 

40--49

1517

497

32,76

 

1297

434

33,46

 

50--59

521

172

33,01

 

502

170

33,86

 

>=60

307

113

36,80

 

206

82

39,80

 

 

            Tỉ lệ có kháng thể đối với siêu vi B không khác biệt nhiều giữa nam và nữ

 

III. KẾT LUẬN

 _Khi tính về hiệu quả kinh tế của xét nghiệm máu trước tiêm ngừa siêu vi B phải xét đén tỉ lệ nhiễm bệnh trong cộng đồng

_Qua giá cả thực tế tại TTCÐYK và qua 66236 trường hợp đã xét nghiệm máu  chúng tôi nhận thấy rằng :

            .Nếu tỉ lệ nhiễm HBV >16.20% đối với người lớn và 31,53% đối với trẻ em thì xét nghiệm máu mới có lợi

            .Ở lứa tuổi trung niên nên xét nghiệm máu

            .Ở lứa tuổi <=9 tuối và lứa tuổi >=60 không nên xét nghiệm máu

            .Nam giới nên xét nghiệm hơn nữ giới

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1.Chen D.S -Viral hepatitis in Asia -International AGA/Singapore Gastroenterologocal meeting 6-9 sept 1995

2.Robinson W.S Hepatitis B and  D -in:Mandell ,Douglas and Bennett?s Principles and Practice of Infectious Diseases 4th edition 1995: 1406-1437

3.N.T.N.Phuong -viem gan sieu vi b va ba me va tre so sinh - Hoi nghi viem gan 1995

4.Wright T.L., Lan J.Y.N -Clinical aspects of hepatitis B virus infection -Lancet 1993

 

 

 Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh