Bảng 5.Ðặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân phát triển bệnh lý ngoài gan trong quá trình điều trị IFN

 

Bệnh lý ngòai gan

Số bệnh nhân

Tuổi

Phái

Loại viêm gan

Thời gian khởi bệnh sau khi dùng IFN (tuần lễ)

Bệnh tuyến gíap

1

46

F

C

8

Bất lực

1

36

M

B+C

18

 Bệnh da

1

30

M

B

18

Bệnh tim mạch

 

1

53

F

C

2

Bệnh lý tâm thần

1

1

1

1

25

41

48

46

M

M

M

M

B

B

B

C

2

12

18

18

Co giật

1

23

F

B

4

Hói đầu

1

41

F

C

18

 

1

35

F

B

18

 

1

35

M

C

20

 

1

35

M

B+C

18

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 6. Cho thấy mối tương quan giữa sự xuất hiện bệnh lý ngoài gan đối với tổng liều điều trị và thời gian điều trị. Tỉ lệ bệnh xuất hiện cao ở tổng liều điều trị cao và cũng như ở thời gian điều trị bệnh dài.
Bảng 6.Sự tương quan giữa sự xuất hiện bệnh lý ngoài gan với tổng liều điều trị và thời gian điều trị.

Bệnh lý ngoài gan

Số bệnh nhân

Tổng liều điều tri thật sự

 

              

Thời gian điều trị thậ sự

 

                       

<200MU   >=200MU   <16           >=16  

Bệnh tuyến giáp

 

1

1

 

1

 

Bất lực

 

1

 

1

 

1

Bệnh da

 

1

 

1

 

1

Bệnh tim mạch

 

1

1

 

1

 

Bệnh tâm thần

 

4

1

3

2

2

Ðộng kinh

 

1

1

 

1

 

Hói đầu

 

4

 

4

 

4

Tổng cộng (%)

13(26%)

 

4(30.76%)

9(69.23%)

5(38.46%)

8(61.53%)


                  

 Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh